Friday, November 25, 2011

Mr.బిన్ గారి భార్య కు కవలలు జన్మించారు

Mr.బిన్ గారి  భార్య కు కవలలు జన్మించారు. అ రోజు రాత్త్రంత  Mr.బిన్ కి నిద్ర  రాలేదు. ఆఫీసు లో Mr.బిన్ అదోల ఉండడం అతని మిత్రుడు గమనించి  ఏమైదని విచారించాడు.
మిత్రుడు: ఏమైదినీకు? ఎందుకిల ఉన్నావ్?
Mr.బిన్: నా భార్య కు  కవలలు జన్మించారు.
మిత్రుడు: దానికి సంతోషించాలి గాని ఇలా ఎందుకు ముడిగా ఉన్నావ్?
Mr.బిన్: అ రొండో పాపకు తండ్రి యవరై ఉంటారని ఆలోచిస్తూన.
మిత్రుడు: ?????????????????????????????????????????????

Wednesday, November 23, 2011

ఓ లుక్కు వేసుకోండి

1.సుబ్బారావు గారి ఊర్లో ని నది మిద కొత్తగా బ్రిడ్జి ప్రారంభించారు.

బిల్డర్: ఇప్పుడు మీకు చాల ఉపయోగంగా ఉంటుంది కదూ?
సుబ్బారావు : అవును అయ్యా . మీరు చాల చక్కగా కట్టిండ్రు ఈ బ్రిడ్జి . ఇప్పుడు మాకు చాల ఉపయోగంగా ఉంటుంది . మొదట నది వడ్డున ఎండలో కానిచ్చే వాళ్ళం . ఇప్పుడు బ్రిడ్జి కింద నీడలో హయిగా ఉంటుంది .
బిల్డర్: ????????????????

2. నేనెందుకు పారిపోవాలి?

కుమార్,కిశోర్ అడవిలో సంచరిస్తుండగా  ఎదురుగా పులి కనిపించింది. కుమార్ పులి కన్నులో మట్టి వేసి కిశోర్ ని ఆదేశించాడు
కుమార్ : కిశోర్ పారిపో.
కిశోర్ : నేనెందుకు పారిపోవాలి? పులి కంట్లో మట్టి పోసింది నువ్వు కదా.
కుమార్ : ఓరి నయేనో...............................
సబ్బు కి అమెరికాలో ఉద్యోగం వచ్చింది

సబ్బు ఉద్యోగం కోసం అమెరికాలోని మైక్రోసాఫ్ట్(microsoft) కంపెనీ కి తన బయో డేటా పంపించ్యాడు. కొన్ని రోజుల తరువాత అ కంపెని నుండి రిప్లయ్ వచ్చింది ఇలా:- Dear Mr. subbu, You do not meet our requirements. Please do not send any further correspondence. No phone call shall be entertained. Thanks సబ్బు ఆ ఉత్తరం చదివి ఎగిరిగెంతెస్యాడు. తన ఆనందం కట్టలుతెంచుకుంది ( సబ్బు ఇంగ్లీష్ లో వీక్ ) ఇ ఆనందంబంధువులందరితోపంచుకోవాలనుకున్నాడు, బంధువులందరికీ విందు భోజనానికిరావలసిందిగా విన్నవించు కున్నాడు. సాయంత్రం బందువులందురు హాజరైప్లేటు మిద ప్లేటు చికెన్లాగించేస్తున్నారు, అంతలో సబ్బుగంభీర స్వరం తో అందుకున్నాడు ఈలామీరంతా నాఆహ్వానం మన్నించివిందు భోజనానికి విచ్చేసినందుకునాకు చాల ఆనందంగా ఉంది. నాకుఅమెరికాలో ఉద్యోగం వచ్చిన విషయంవిని మిరంను. ఇదే సంతోషం లో నాకువచ్చిన " అప్పాయింట్మెంట్ ఉత్తరం మీకందరికీ చదివి వినిపిస్తాను ఆలకించండి అలాగే తెలుగు లో కూడా Translate చేస్తాను.దురు సంతోసించి ఉంటారనిభావిస్తున్నా సబ్బు ఉత్తరం చదవడం మొదలుపెట్ట్యాడు. Dear Mr.subbu---- ప్రియమైన సబ్బు గారు You do not meet-----మీరు యంత వెతికినా దొరకారు our requirement------మాకు చాల అవసరం ఉంది please do not send any further correspondence----ఇప్పుడు ఉత్తరం గిత్తరం పంపించవలసిన అవసరంలేదు no phone call-------ఫోన్ గీన్ చేయవలసిన అవసరంలేదు shall be entertained--------రాచ మరియదలు చేస్తాం thanks---------కృతజ్ఞతలు

Tuesday, November 22, 2011

చిట్ట చివరి కోరిక ( ఓ చిన్న హాస్యపు కథ ) comedy story

అర్థ రాత్రి 12 గంటలు కావస్తుంది. రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలు లోని చెరసాల లో వున్న ఖైది కి నిద్ర పట్టడం లేదు, ఏవేవో అంతుపట్టని ఆలోచనలు, మనసంతా యమచిరగ్గా వుంది. తెల్లవారితే ఉరిశిక్ష. ఉరి బారి నుండి తప్పించుకొనే మార్గం ఏది లేదని తనకు తెలుసు, ఐన సరే ఈ ఉరిశిక్ష నుండి ఓ 5 రోజులైనా తప్పించుకోవాలనేది ఆ ఖైది పన్నాగం." ఉరి తీసే సమయం లో జడ్జి గారు తప్పకుండ ని చివరి కోరిక ఏమిటని అడుగుతారు కద, అప్పుడు నా ఈ 5 రోజుల ఉరిశిక్ష వాయిదా ప్రస్తావన జడ్జి ముందుంచితే సరి. అయన నా కోరికను తప్పకుండ ఒప్పుకుంటారు " అనుకున్నాడు ఆ ఖైది. చెరసాల అవతలి వైపునుండి గాడ్జిల్ల లా అరుస్తూ వచ్చి ఈ ఖైది వున్న చెరసాల వద్ద అగ్యాడు ఓ పోలీస్ అధికారి. ఖైదినిద్రించనిది గమనించి " ఏరా గుట్లే.ని కింక నిద్ర పట్టలేదా? " అన్నాడు. ఖైది కి ఎక్కడో చర్రున కాలింది. " ని యంకమ్మా. నీకు నా పరిస్తితి వచ్చి ఉంటే తెలిసేదిర నాకు యందుకు నిద్దర పట్టడం లేదో " అనుకున్నాడు తన మనసులో అ ఖైది. ఏరా వెధవ కరెంటు షాక్ కొట్టిన కోతిలా అయపోయావ్, ఏమైంది నీకు? నా ప్రశ్నకు జవాబివ్వవ? అన్నాడు అ పోలీస్అధికారి. బ్రహ్మానందం లా కసరుకున్నాడు ఖైది." ఓర్ని, తెల్లవారితే ఉరికంబం ఎక్కేవాడివి నికింత పోగుర " అనుకుంటూ అల్లురామలింగయ్య స్టైల్ లో నడుచుకుంటూ అక్కడి నుండి వెళ్లిపోయాడు అ పోలీస్ అధికారి. తెల్లవారింది. డాక్టర్ ఖైది వద్దకు వచ్చి తనను పరసిలించి " అంత ఓకే " ఉరికంబం ఎక్కించడమే తరువాయే అన్నాడు జడ్జి గారితో. ఐతే ఓకే అన్నారు జడ్జి గారు. ఖైది ని చేర్చాల్సిన చోటుకి చేర్చండని పోలీసులకు ఆదేశాలు జారి చేసారు. కట్... కట్....... స్తలం: ఖైదిలకు ఉరితిసే చోటు జడ్జి ఖైదినుద్దేసించి: ని చివరి కోరిక ఏంటి? ఖైది: సార్ నేనింక ఓ 5 రోజులు జీవించాలని ఆశిస్తున్నాను. యమలీల సినిమాలోని యముడి పాత్రలో ఉన్నా సత్యనారాయణ లా డైలాగ్ ఆన్దుకున్నారు జడ్జి గారు " అది కుదరదునాయినా, ఇంకేమైనా కోరుకో. ఖైదికి జడ్జి గారి జవాబుతో ఏంచేయాలో దిక్కుతోచలేదు. విసుగ్గా తను తోడుకున్న నిక్కర్ జేబులో చెయ్ వేసిపిసుక్కున్నాడు. నిక్కర్ జేబులో ఏదో చేయేకి తాకింది. దాన్ని బయటికి తీసి చూసాడు ఖైది, అది మింటో చాక్లెట్. తననుసందర్శించడానికి వచ్చిన తన స్నేహితుడు ఇచ్చిన చాక్లెట్ అది. దాన్ని తీసి నోట్లో వేసుకున్నాడు ఖైది. ఓ మేరుపైనఆలోచన తన మేదుడుకు తట్టింది. తక్షణం జడ్జి వైపు చూసాడు ఖైది " సార్ సార్ నా చివరి కోరిక. జడ్జి: చెప్పు ని చివరి కోరిక ఏంటో? ఖైది: మరేంలేదు సార్. "నన్ను తలకిందలుగా ఉరి తీయండి చాలు " అన్నాడు ఖైది మెరుపు వేగంతో. జడ్జి గారు;????????????????????????? గమనిక: ఇది నా మొదటి హాస్య కథ. ఈ కథ ఎలాఉందో దయచేసి తెలుప గలరు. మీరిచ్చే సలహాలు, సూచనలు, మీఅభిప్రాయాలూ నా కెంతో విలువైనవి. విమర్శకులకు స్వాగతం. కథ చదివి నందుకు మీకు నా ధన్యవాదాలు. మీ షేక్.ఇలియాస్